Individuell oppfølging

Du er ikke en dråpe i havet. Du er et helt hav i en dråpe!

- Rumi

I en individuell samtale er fokus på det du ønsker å jobbe med, og vi tar utgangspunkt i de utfordringer du står ovenfor. Du kan komme med en konkret problemstilling eller det kan være en utfordring som er mer diffus for deg. 

Livets mange utfordringer kan i blant føles tunge og uoverkommelige, og tankene kan dvele ved det vanskelige og meningsløse. Vår indre dialog kan hindre oss i å være oppmerksomme på de gylne mulighetene livet byr på. Gjennom individuell samtale kan du forbedre din livskvalitet, få mer energi og større mestringsfølelse. 

james-sutton-FqaybX9ZiOU-unsplash-2

Å åpne opp

For å få best utbytte av en individuell samtale er det viktig at du er villig til å åpne opp for å vende blikket innover   og ha mot og vilje til å reflektere over det som kommer opp. Våre samtalepartnere har full konfidensialitet; de er underlagt en taushetsplikt som underskrives ved kontrakt-inngåelse. De har ingen annen agenda en kundens. 


Hva er forskjellen på en coach og en terapeut?

En coach hjelper kunden å formulere og nå konkrete mål. Den utfordrer til å ta ansvar for eget liv og utvikle realistiske handlingsplaner. En coach vil fokusere på det praktiske og konkrete (jobb, karriere o.l.).

En terapeut vil kunne støtte kunden på lik linje med en coach, og i tillegg se nærmere på følelser, atferd og motivasjon i alle aspekter av livet. I terapi vil man være noe mer opptatt av hva kunden føler, og hvorfor.


chris-lawton-5IHz5WhosQE-unsplash
Claudia Oslo Met 02 16.10.22

 Claudia Steidl Talgo er utdannet både som coach og terapeut (under utdanning) – i tillegg til Enneagrammet.

Jeg er av natur optimistisk og tror at det alltid er flere sider til en sak, og flere valg i enhver situasjon. Ofte handler det å ikke se andre muligheter eller løsninger om at vi har det tøft, er slitne eller stresset og ikke har energi til å mobilisere egne ressurser. Mitt ønske og mål er å støtte andre i en slik situasjon og få frem disse ressursene igjen.

Jeg har hatt mange lederverv i mitt voksne liv og erfart hvor givende det er å kunne støtte, motivere, og veilede andre. Konstante endringer, i tillegg til alle små og store livshendelser, kan bli krevende for alle, og ofte skal det ikke så mye til å få engasjement og mestringsfølelsen tilbake. I min erfaring handler det ofte om å kunne skifte perspektiv og å være raus med seg selv.

Jeg er født i Wien, Østerrike, og har bodd i Norge i over 25 år. Jeg snakker flytende norsk, engelsk og tysk, så dersom du ønsker å gjennomføre samtalen på et av disse språkene, så er det bare å si fra!

If you prefer to speak English, or German, let me know. I am fluent and comfortable with any of these three languages.

Claudias CV kan du lese her.

Vi tilbyr tre forskjellige typer individuell oppfølging:

Enneagramtest, profil med individuell gjennomgang

 

Ved å bli bevisst dine forskjellige beskyttelsesmekanismer, kan du lettere ta styring over livet ditt. Enneagramtesten gir deg mulighet til å få et raskt overblikk over dine forskjellige strategier. 

Du kan lese mer her.

Coaching

I coaching utforsker vi muligheter. Coaching er en forandringsprosess som handler om å få nye perspektiver og bryte gamle mønstre. Det er en en-til-en prosess hvor hensikten er å hjelpe kunden å bli klar over egne behov og utvikle sitt eget potensial. Coaching egner seg best til konkrete mål og går ikke like dypt som terapi. 

 Du kan lese mer her. 

Gestalt-terapi

Vi tilbyr psykoterapi av typen Gestalt-terapi. Dette er en retning som har fokus på å øke oppmerksomhet på hvordan kunden har det, og hvilke behov som oppstår. Terapeuten støtter kunden i å bli bedre kjent med seg selv og ta nye valg. Gestalt-terapi tilstreber en balanse av kropp, følelser, intellekt og kreativitet. Fokuset er på muligheten til å endre det som skjer her og nå heller enn fortid eller fremtid. Les mer her.

Vi har nå et svært gunstig lanseringstilbud!

Du finner pris og betingelser under hver enkel tjeneste. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte claudia@steiraakademi.no eller eva@steira.no

Når du har kjøpt den tjenesten du ønsker, blir du videreført til nett-kalenderen til Claudia.        Time som ikke er avbestilt innen 24 timer i forkant, må betales i sin helhet.