Enneagramtest, profil og individuell gjennomgang

 


Ved å bli bevisst dine beskyttelsesmekanismer, kan du lettere ta styring over livet ditt. Du vil få oversikt over blant annet din dominerende personlighetstypes: 

  • Grunnleggende frykt
  • Grunnleggende ønske
  • Fordreining
  • Fallgruve
  • Forsvarsmekanisme
  • Filter
  • Unnvikelsessstrategi
  • Rødt flagg
  • Wake up call
  • mm.

Sist, men ikke minst vil du få oversikt over hvilken spesifikk ressurs nettopp din personlighetstype trenger for å bevege seg i din vekstretning. Du vil også lære om din spesifikke kjernekvalitet m.m.

Du kan få full oversikt på en rask og enkel måte!

Vi tilbyr en individuell gjennomgang av resultatene fra enneagram-testen og du får din egen profil. På denne måten vil du raskt finne ut hvilken av de ni personlighetstypene som er din dominerende.


Don’t change anything until

you know were you are at.

                                                                    - Don Riso

 

milan-popovic-Zf0-90SpDD0-unsplash

Fordeler

Det kreves mot for å vende blikket innover og ta det fulle ansvar for egen atferd. Men dette kan også være nøkkelen til å vokse og modnes som menneske. Her kan du lese om tre fordeler ved enneagram-testen: 

Kartlegging

Enneagrammet gir en inngående kartlegging av menneskers dyptliggende motiver for det de gjør. Det er en metode for å forstå våre egne og andre menneskers personlighetsmønstre og det hjelper oss til å forstå både oss selv og våre muligheter bedre.

Oversikt

Du har alle typene i deg, men du har én som vi kaller for din dominerende personlighetstype. Du får en oversikt over hvordan fordelingen er for de ni forskjellige personlighets-typene. Dette gir et unikt oversiktsbilde som indikerer de relative styrkene og svakhetene til de ni typene innenfor din generelle personlighet. 

Vitenskapelig 

Enneagramtesten vi anvender er uavhengig vitenskapelig validert. I stedet for bare å angi din grunnleggende type, viser denne testen en full personlighetsprofil på tvers av alle ni typene.

Vi anvender enneagram-testen som er utarbeidet av Don Riso og Russ Hudson ved the Enneagram Institue. Den kalles RHETI-testen (Riso & Hudson Enneagram Type Indikator).

The Enneagram Institute representerer den vitenskapelige tilnærmingen i sin anvendelse av Enneagrammet, i motsetning til den såkalte narrative tilnærmingen. STEIRA AKADEMI er den eneste norske skolen som tilbyr den vitenskapelige tilnærmingen. 

maayan-nemanov-gdMRXiTVMLI-unsplash

"I forbindelse med seleksjon til flyskole i Forsvaret og gjennom mine nesten 20 år som pilot, har jeg vært gjennom mange personlighetstester. Jeg har også tatt en mastergrad i ledelse på BI, og har sett mange ulike verktøy for 360 graders evaluering og andre lignende evalueringer av personlighetstyper. Som en tilbakemelding til meg selv har disse verktøyene hatt liten eller ingen verdi. De er ofte lite konkrete, og jeg har ikke følt at jeg har sittet igjen med noe jeg kan bruke videre til personlig utvikling. Derfor var testen jeg tok hos Eva, som baserer seg på bruk av Enneagrammet og ulike personlighetstyper, en oppvåkning. Dette er den eneste testen jeg har tatt som ikke bare opplevdes som svært treffende, men den har også mange konkrete tilbakemeldinger og verktøy som kan brukes resten av livet. Hadde jeg kunnet velge, skulle dette ha vært standard verktøy for alle i Forsvaret."

Morten Åsly

Pilot, gründer, coach og forfatter

Du har nå mulighet til å få denne individuelle gjennomgangen

til en gunstig lanseringspris!

LANSERINGSPRIS

2.490
kr. 1.490