Enneagramtest, profil og individuell gjennomgang

 


Ved å bli bevisst dine beskyttelsesmekanismer, kan du lettere ta styring over livet ditt. Du vil få oversikt over blant annet din dominerende personlighetstypes: 

  • Grunnleggende frykt
  • Grunnleggende ønske
  • Fordreining
  • Fallgruve
  • Forsvarsmekanisme
  • Filter
  • Unnvikelsessstrategi
  • Rødt flagg
  • Wake up call
  • mm.

Sist, men ikke minst vil du få oversikt over hvilken ressurs nettopp din personlighetstype trenger for å bevege deg i din vekstretning. Du vil også lære om din spesifikke kjernekvalitet m.m.

Du kan få full oversikt på en rask og enkel måte!

Vi tilbyr en individuell gjennomgang av resultatene fra enneagram-testen og du får din egen profil. På denne måten vil du raskt finne ut hvilken av de ni personlighetstypene som er din dominerende.

milan-popovic-Zf0-90SpDD0-unsplash

Fordeler

Det kreves mot for å vende blikket innover og ta det fulle ansvar for egen atferd. Men dette kan også være nøkkelen til å vokse og modnes som menneske. Her kan du lese om tre fordeler ved enneagram-testen: 

Kartlegging

Enneagrammet gir en inngående kartlegging av menneskers dyptliggende motiver for det de gjør. Det er en metode for å forstå våre egne og andre menneskers personlighetsmønstre og det hjelper oss til å forstå både oss selv og våre muligheter bedre.

Oversikt

Du har alle typene i deg, men du har én som vi kaller for din dominerende personlighetstype. Du får en oversikt over hvordan fordelingen er for de ni forskjellige personlighets-typene. Dette gir et unikt oversiktsbilde som indikerer de relative styrkene og svakhetene til de ni typene innenfor din generelle personlighet. 

Vitenskapelig 

Enneagramtesten vi anvender er uavhengig vitenskapelig validert. I stedet for bare å angi din grunnleggende type, viser denne testen en full personlighetsprofil på tvers av alle ni typene.

Vi anvender enneagram-testen som er utarbeidet av Don Riso og Russ Hudson ved the Enneagram Institue. Den kalles RHETI-testen (Riso & Hudson Enneagram Type Indikator).

Du kan også ta denne testen uten å få satt opp profil & med personlig gjennomgang fra STEIRA AKADEMI. Da er den på engelsk, og du finner den her. (Den andre testen du får opp på denne siden, kommer vi tilbake til på et senere tidspunkt – det er viktig å ta et skritt ad gangen :)

Du har nå mulighet til å få denne individuelle gjennomgangen

til en gunstig lanseringspris!

LANSERINGSPRIS

1490
kr. 990