Vet du hvordan du kan øke mestringsfølelsen og trivselen din?

Lar du strømmen og vinden bestemme retningen livet tar deg i?

Eller vet du bare ikke helt hvordan du skal komme i gang?

Har du noen gang tenkt på følgende:

At tilstanden din, følelsene dine, tankemønstrene dine og bevissthetsnivået ditt bestemmer hvordan du tenker, føler og oppfører deg, og at dette påvirker hvilke muligheter du er i stand til å skape for deg selv?

Hovedmålet med kursene våre eventuelt  kombinert med coaching – er å løfte deg opp til et nytt nivå. Du vil kunne lære å være, føle, tenke og fungere på et høyere funksjonsnivå. Slik at en ny verden åpner seg, og de nye mønstre blir automatiske.       Da vil du komme i større flyt og livet vil virke mer uanstrengt. 

Det er det våre kurs vil kunne gi deg  og din nåværende tilstand kan ikke engang fatte det! Du må bare stole på prosessen. Egentlig er det ganske enkelt, men det lønner seg ikke å starte noen endringsprosess før du vet hvor i landskapet du befinner deg. Dette kan vi hjelpe deg med å kartlegge. 

 

Change. But start slowly, because direction

is more important than speed.

                                                                   - Paulo Coelho

quino-al-Lcy4Tjpm23Y-unsplash

Er det på tide at du selv setter kursen, mestrer bølgene, og er skipper på din egen skute?

Vi jobber i krysningspunktet mellom: 

BEING GREAT – FEELING GREAT – DOING GREAT 

ØNSKER DU Å LÆRE HVORDAN DU KAN:

 • Styrke selvbildet og selvtilliten din?
 • Øke selvinksikten slik at du kan stå trygt og stødig i deg selv?
 • Frigjøre deg fra gamle mønstre og uønskede vaner?
 • Få tilgang til nødvendige ressurser slik at du kan komme hjem til ditt sanne selv?
 • Skape økt mestring og trivsel?
 • Akseptere deg selv fullt og helt, og erkjenne det som er?
soheyl-dehghani-OHMiK2uhO1A-unsplash-12

                                                                             SLIK AT DU KAN: 

alex-alvarez-63YVMrL2d6g-unsplash
 • Utnytte dine egne styrker på en best mulig måte?
 • Finne ditt indre balansepunkt og holde fast ved den?
 • Øke din kapasitet til å være den du er, og stå opp for deg selv?
 • Få innsikt i hvordan du ubevisst blir styrt av dine innerste instinkter?
 • Få innsikt og økt forståelse i dynamikken til dine viktigste relasjoner?
 • Kan vite hvilken retning du trenger å bevege deg for å komme i balanse?     

 HVILKEN EFFEKT KAN DENNE PROSESSEN GI DEG? (UTBYTTE)

 • Økt kunnskap om deg selv
 • Det kan dempe og/eller løse konflikter
 • Minske indre konflikter
  Redusere stress
  Minske sykefravær
  Øke trivsel og livsglede
  Øke effektivitet og produktivitet
  Økt kreativitet
  Øke ditt bevissthetsnivå 
  Fatte bedre, mer kompetente beslutninger
 • Få bedre kontakt med egne grenser
 • Bryte ut av hamsterhjulet – skape nye, mer bærekraftige mønstre
  Forbedre samarbeidsklima – både i nære- og profesjonelle relasjoner
 • Oppnå støre indre ro og sjelefred
johan-godinez-dDYRYivNzbI-unsplash-3
Increased Awareness-26

VÅR VISJON OG MISJON 

Vi inspirerer, støtter og utfordrer våre kunder til å bli i stand til å skape en varig og verdifull endring gjennom å øke selvinnsikten for å oppnå større mestringsfølelse og trivsel.

Vi anvender verktøy som gir deg et kart på hvor du befinner deg og et kompass som viser akkurat hvilken retning du trenger å bevege deg for å komme hjem til ditt autentiske jeg.

Vi jobber i krysningspunktet mellom: 

BEING GREAT – FEELING GREAT – DOING GREAT

 

HVORFOR ER DET SÅ VANSKELIG Å ENDRE SEG?

james-sutton-FqaybX9ZiOU-unsplash

 

Hvorfor sitter vi fast i måten vi ser og gjør tingene på? Hvorfor vil vi gjerne utvikle oss, men ikke forandre oss? Hvilke mekanismer er det som holder oss fast? Hvorfor ikke bare slappe av og nyte livet? Hvorfor i all verden skal jeg forandre meg? Er det ikke alle andre som er årsaken til problemene mine? Hva tenker du?

Hvis alle endrer seg litt, vil det gi en positiv effekt for omgivelsene våre!

Hvis ikke jeg – hvem?

Hvis ikke nå – når?

INFO OM KURSET "BLI DIN EGEN SKIPPER"
STEIRA AKADEMI
Morten Åsli - Mentaltrener for kvinnelandslaget i fotball, gründer, forfatter, pilot

“I forbindelse med seleksjon til flyskole i Forsvaret og gjennom mine nesten 20 år som pilot, har jeg vært gjennom mange personlighetstester. Jeg har også tatt en mastergrad i ledelse på BI, og har sett mange ulike verktøy for 360 graders evaluering og andre lignende evalueringer av personlighetstyper. Som en tilbakemelding til meg selv har disse verktøyene hatt liten eller ingen verdi. De er ofte lite konkrete, og jeg har ikke følt at jeg har sittet igjen med noe jeg kan bruke videre til personlig utvikling. Derfor var testen jeg tok hos Eva, som baserer seg på bruk av Enneagrammet og ulike personlighetstyper, en oppvåkning. Dette er den eneste testen jeg har tatt som ikke bare opplevdes som svært treffende, men den har også mange konkrete tilbakemeldinger og verktøy som kan brukes resten av livet. Hadde jeg kunnet velge, skulle dette ha vært standard verktøy for alle i Forsvaret.”

Mentaltrener for kvinnelandslaget i fotball, gründer, forfatter, pilot

STEIRA AKADEMI
Gøril Rossvoll Myhre - Business Manager

“For meg så har Enneagrammet vært en god støttespiller for å forstå meg selv og mine mønstre som ligger i min personlighetstype. Det hjelper meg å være oppmerksom på det, og jobbe mer mot det som vil være min vekstretning. Gjennom Enneagrammet lærte jeg meg å forstå meg selv på flere måter. Jeg har en tendens til å håndtere oppgaver på en slik måte at jeg jobber til oppgaven er ferdig, dette innebærer både stress og forstrekkelse. Jeg blir så fokusert på oppgaven og målet at jeg mister kontakt med kroppen og dens behov. Jeg glemmer å spise for jeg kjenner ikke at jeg er sulten, jeg jobber for lenge for jeg kjenner ikke at jeg er trett, jeg står på for mye for jeg kjenner ikke at jeg blir sliten. Altså så overstyres kroppens signaler av mitt stress for å få oppgaven ferdig. Dette er selve oppskriften for å bli gjentagende utbrent. Jeg føler så sterkt på ansvaret for å nå målet at det overskygger alt annet. Da jeg lærte mer om det som er min dominerende type i Enneagrammet så kjente jeg meg godt igjen i beskrivelsen der. Utfordringen min er å bevege meg mot vekstretningen og å håndtere uroen av å stå i prosjekter eller oppgaver samtidig som jeg ikke lar meg stresse av det.”

Business Manager

STEIRA AKADEMI
Jostein Mjønerud - Rektor og utviklingsveileder

“Jeg gav og gav til alle andre; til kollegaer og treningsvenner, men glemte familien og meg selv. Enneagrammet har lært meg at det er viktig å ha balanse mellom å gi og å motta. Jeg har blitt bevisst på hvordan jeg automatisk reagerer på stress og press, og ikke minst hvordan dette påvirker menneskene rundt meg. Den største innsikten Enneagrammet har gitt meg er i hvilken retning jeg trenger å utvikle meg for å stå stødig. Det har gitt meg en helt ny frihetsfølelse. Og ikke minst forståelsen av at det er forskjell på betinget og utbetinget kjærlighet.”

Rektor og utviklingsveileder