Gratiskurset

Bli din egen skipper! Nå!

Ved å bli med på dette GRATIS kurset vil du lære hvordan stå stødigere i livet og få kontakt med din egen styrke! 

Hvis du ikke har en god selvfølelse, vil du aldri føle deg verdifull!

Hvor vil du være om fem år hvis du ikke gjør noen endringer NÅ?

Dette vil du lære på vårt gratiskurs - i tre deler:

1. Funksjonsnivåer

Du vil få et innblikk i hvordan energien og atferden endrer seg etter som vi raser ned i de såkalte funksjonsnivåene - eller ned i kjelleren. Dette er noe som for de aller fleste av oss skjer i løpet av et tiendels sekund. Og, de aller fleste av oss blir overrasket over hvordan denne endringen «bare skjer».  Hvor i trappen befinner du deg?

2. Fokus og disiplin

De fleste tanke- og atferdsmønstrene utvikler du ubevisst, men de må endres bevisst. Vi har alle såkalte ”blindspots” eller dødvinkler. Dette er mønstre som du kanskje ikke lenger er oppmerksom på, men som du blir styrt av, i stedet for at du styrer dem. 

3. Selvledelse og å skape resultater

Når vi setter oss mål er det viktig at disse målene blir realisert i et resultat. Dette gir mening med hva vi gjør og hvem vi er. Målet er å drive utviklingsarbeid som både fremmer resultater og de menneskelige relasjonene. Det handler om å skape de resultatene du drømmer om; det være seg styrket selvbilde, bedre selvtillit, indre ro eller hva det enn er som du lengter etter.

nias-nyalada-4vDWaJDlRmM-unsplash

SOM BONUS FÅR DU TILSENDT ET ENKELT COACHING-VERKTØY OM HVORDAN DU KAN ANKRE NØDVENDIGE RESSURSER.

Hvilken funksjon har et anker? Det benyttes for å holde skipet på et fast sted ved å fortøye til bunnen framfor å la det drive med vinden eller med havstrømmene.

Når det begynner å bølge rundt deg, kan du ankre de ressurser som du trenger for å føle deg selvsikker og ha tillit til egen mestring. På den måten kan du lettere ta styring over situasjoner som kan være utfordrende og vanskelige.

STEIRA AKADEMI
Odd Gunnar Alterhaug - Project Management

“Enneagrammet har gitt meg motivasjon til å arbeide med å styrke bevisstheten min - innsikt i Enneagrammet gir meg forståelse av mitt ego og min sårbarhet, og med en mer stødig bevissthet så greier jeg oftere å ha avstand til, å fange opp og frigjøre meg fra alt dette som binder meg, litt etter litt. Enneagrammet er en god verktøykasse for å bli mer fri og ubundet, og å kunne ha et bedre forhold til mennesker rundt meg og alt som hele tiden er i endring.
Enneagrammet gir meg også bakgrunn for bedre å kunne forstå andre mennesker og deres drivkrefter, og jeg liker å tro at det gjør meg mer tålmodig og tolerant samt gir grunnlag for nærhet og medfølelse.”

Project Management

STEIRA AKADEMI
Hanne Karine Sperre - Journalist og forfatter

“Eva vet at livet byr på utfordringer, og hun bruker egne vendepunkt i livet på en måte som treffer hodet og hjertet. Hennes kreativitet, empatiske personlighet, og omsorgsfulle holdning er ledende. Evas erfaringer gir henne motivasjon til å hjelpe andre. Hun kjenner godt til at vi som mennesker kan bære med oss kimen til vonde opplevelser eller traumer, men at vi tross dette kan utvikle oss i uvanlig positiv retning. Eva Steira har en våken og ærlig stil. Gjennom hennes erfaringer og innsikt bidrar hun med at vi får en bedret forankring i oss selv. I dette en bedret kontakt med kroppen og det den forteller oss. Hun tar oss gjennom prosesser som gir mer sinnsro og sjelefred. I tillegg til økt bevissthet om uhensiktsmessige tanke- og atferdsmønstre.”

Journalist og forfatter