Gratiskurset

Bli din egen skipper! Nå!

Ved å bli med på dette GRATIS kurset vil du lære hvordan du kan senke skuldrene, stå stødigere i livet og få kontakt med din egen styrke! 

Hvis du ikke har en god selvfølelse, vil du aldri føle deg verdifull!

Hvor vil du være om fem år hvis du ikke gjør noen endringer NÅ?

Dette vil du lære på vårt gratiskurs - i tre deler:

1. Funksjonsnivåer

Du vil få et innblikk i hvordan energien og atferden endrer seg etter som vi raser ned i de såkalte funksjonsnivåene - eller ned i kjelleren. Dette er noe som for de aller fleste av oss skjer i løpet av et tiendels sekund. Og, de aller fleste av oss blir overrasket over hvordan denne endringen «bare skjer».  Hvor i trappen befinner du deg?

2. Fokus og disiplin

De fleste tanke- og atferdsmønstrene utvikler du ubevisst, men de må endres bevisst. Vi har alle såkalte ”blindspots” eller dødvinkler. Dette er mønstre som du kanskje ikke lenger er oppmerksom på, men som du blir styrt av, i stedet for at du styrer dem. 

3. Selvledelse og å skape resultater

Når vi setter oss mål er det viktig at disse målene blir realisert i et resultat. Dette gir mening med hva vi gjør og hvem vi er. Målet er å drive utviklingsarbeid som både fremmer resultater og de menneskelige relasjonene. Det handler om å skape de resultatene du drømmer om; det være seg styrket selvbilde, bedre selvtillit, indre ro eller hva det enn er som du lengter etter.

nias-nyalada-4vDWaJDlRmM-unsplash

SOM BONUS FÅR DU TILSENDT ET ENKELT COACHING-VERKTØY OM HVORDAN DU KAN ANKRE NØDVENDIGE RESSURSER.

Hvilken funksjon har et anker? Det benyttes for å holde skipet på et fast sted ved å fortøye til bunnen framfor å la det drive med vinden eller med havstrømmene.

Når det begynner å bølge rundt deg, kan du ankre de ressurser som du trenger for å føle deg selvsikker og ha tillit til egen mestring. På den måten kan du lettere ta styring over situasjoner som kan være utfordrende og vanskelige.

 • STEIRA AKADEMI

  “For meg så har Enneagrammet vært en god støttespiller for å forstå meg selv og mine mønstre som ligger i min personlighetstype. Det hjelper meg å være oppmerksom på det, og jobbe mer mot det som vil være min vekstretning. Gjennom Enneagrammet lærte jeg meg å forstå meg selv på flere måter. Jeg har en tendens til å håndtere oppgaver på en slik måte at jeg jobber til oppgaven er ferdig, dette innebærer både stress og forstrekkelse. Jeg blir så fokusert på oppgaven og målet at jeg mister kontakt med kroppen og dens behov. Jeg glemmer å spise for jeg kjenner ikke at jeg er sulten, jeg jobber for lenge for jeg kjenner ikke at jeg er trett, jeg står på for mye for jeg kjenner ikke at jeg blir sliten. Altså så overstyres kroppens signaler av mitt stress for å få oppgaven ferdig. Dette er selve oppskriften for å bli gjentagende utbrent. Jeg føler så sterkt på ansvaret for å nå målet at det overskygger alt annet. Da jeg lærte mer om det som er min dominerende type i Enneagrammet så kjente jeg meg godt igjen i beskrivelsen der. Utfordringen min er å bevege meg mot vekstretningen og å håndtere uroen av å stå i prosjekter eller oppgaver samtidig som jeg ikke lar meg stresse av det.”

  Gøril M

  Business Manager

 • STEIRA AKADEMI

  “Jeg gav og gav til alle andre; til kollegaer og treningsvenner, men glemte familien og meg selv. Enneagrammet har lært meg at det er viktig å ha balanse mellom å gi og å motta. Jeg har blitt bevisst på hvordan jeg automatisk reagerer på stress og press, og ikke minst hvordan dette påvirker menneskene rundt meg. Den største innsikten Enneagrammet har gitt meg er i hvilken retning jeg trenger å utvikle meg for å stå stødig. Det har gitt meg en helt ny frihetsfølelse. Og ikke minst forståelsen av at det er forskjell på betinget og utbetinget kjærlighet.”

  CE2D8CEC-E649-4AE7-8F79-C51E96CDD639_1_201_a

  Rektor og utviklingsveileder