STEIRA AKADEMIs verdier

"Don’t compare yourself to anyone in this world. If you do so, you’re insulting yourself."

- Bill Gates 

Verdi er kvaliteten ved noe, det som er godt ved noe. En tings verdi sies gjerne å bestemme dens viktighet med hensyn til hvordan vi bør gjøre våre vurderinger og beslutninger. Verdier kan være med å løfte oss, løfte en familiedynamikk, løfte en hel organisasjon eller et helt land.

STEIRA AKADEMIs verdier er de samme som da jeg drev med leder- og teamutvikling i Steira.

Bevissthet

– fordi det er kjernen i vår virksomhet, og vi vil utvikle oss til å stadig bli mer bevisste – både i tanker, ord og handlinger. Ved å bli mer bevisste i de valg vi foretar oss, vil vi også oppnå større frihet – og skape de resultater vi ønsker å oppnå.

Vi jobber ikke med å endre mennesker, vi jobber med å øke menneskets bevissthet.

Glede

 – fordi humor og ekte glede vil gjøre verden til et bedre sted å være for oss alle, og med glede finner vi mer varme og kjærlighet – og da øker skapergleden. Å ha med glede som verdi utelukker ikke sorg, smerte, angst og sinne som en del av livets følelsesmessige fasetter. Vårt standpunkt er at de fleste situasjoner er en gave som kan stimulere til vekst.

Integritet

 – fordi ærlighet går foran komfort. Vi ønsker å velge med hjertet, og ha egne meningers mot. Og det krever mye mot å bevege seg inn i sitt indre landskap og eksponere seg for andre. Integritet er viktig for å alltid ha kunders agenda i fokus.

Kompetanse

 – fordi vi skal til enhver tid og i alle sammenhenger utføre vårt arbeid i tråd med ICF´s (International Coaching Federations) etiske og faglige retningslinjer.

Resultat

  – fordi når vi setter oss mål er det viktig at disse målene blir realisert i et resultat. Dette gir mening med hva vi gjør og hvem vi er.

«Emotion works with cognition in an integrated and seamless way to enable us to navigate world of relationships, work, and spiritual growth.»      

               – Richard J. Davidson, Ph.D