Bøker og hefter 

 

ben-white-4K2lIP0zc_k-unsplash

Eva Steira har arbeidet med leder- og teamutvikling siden 2003, og har etterhvert skrevet mange kompendium i forbindelse med forskjellige oppdrag. Dette er nå samlet i en e-bok og flere ulike e-hefter. Boken "Veien hjem" er i salg fra 22.02.2022, mens heftene vil bli tilgjengelig i løpet av året.

Hun er blitt tatt opp som medlem i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening (NFFO).  

VEIEN HJEM – Enneagrammets Personlighetstyper og Funksjonsnivåer

 

Denne bokens formål er å bidra til å skape varige endringer for individer, par og familier slik at vi kan skape større trivsel og indre fred – både for vår egen del, og for dem vi omgir oss med. De aller fleste av oss kan ha nytte av å gjøre en betydelig oppgradering av vårt eget indre ”operasjonssystem”.

En av de dypeste lærdommene du kan trekke fra Enneagrammet, er hvordan du kan bevege deg fra en ”ferdigstøpt” væremåte, mer eller mindre påvirket av ytre omstendigheter og indre redsel, til en mer fleksibel væremåte hvor du handler og responderer ut fra en bevissthet eller forståelse av situasjonen i øyeblikket. Denne boken handler om å finne veien hjem til din egen essens – din kjernetilstand.

Hvis vi bruker Enneagrammet kun til å forstå vår egen dominerende personlighetstype, begrenser vi både oss selv og andre. Vi har alle typene i oss og vi blir helere som menneske når vi balanserer alle typene i oss. Vi vil se nærmere på hvordan de ni personlighetstypene bygger på hverandre, og hvordan de leder oss mot en mer helhetlig og integrert syn på oss selv og virkeligheten.

Gjennom hele boken presenteres praktiske oppgaver og bevisstgjørende spørsmål, og den er krydret med eksempler.

Antall sider: 566

Pris kr. 299

Ja, takk! Jeg vil kjøpe denne e-boken.
Veien hjem
  • STEIRA AKADEMI

    “Eva Steira er blant de mest skolerte Enneagram lærere i Norge med utdannelse fra de moderne dagers fornyer av en eldgammel kunnskap.
    Hun har skrevet innsiktsfulle bøker som viser en overlegen innsikt og oversikt over teoriens anvendelsesområder for personer i ulike private og profesjonelle settinger. Teksten er lett å lese og forstå. Eksemplene, spørsmålene og øvelsene hun beskriver er tydelige og avslører hennes suverene grep. Teoriene og begrepene som forklares kan være uvante og nye for leserne, men nensomt bygges forståelse opp. Dette kommer fram ved at det forklares element for element og hvordan disse bygger på hverandre, samvirker og skaper et hele. Vi må til de beste forfattere på den internasjonale arena for å finne Steira like.”

    Styremedlem International Enneagram Association (IEA), Global

VERKTØY FOR ENDRING (e-hefte)

Verktøy for endring

 

Her får du tilgang til enkle, konkrete og effektive cbachingverktøy til bruk i hverdagslivet. Ved å lære deg noen teknikker, kan du ta små skritt som kan bidra til å utgjøre store forskjeller - både for deg selv og de du omgir deg med. Det er forskjell på teori og praksis, og for at endring skal skje er du nødt til å gjøre noen aktive grep og tiltak. Det gamle ordtaket «øvelse gjør mester» er også gjeldende for å lære disse teknikkene. Du vil selvfølgelig få større læringseffekt om du tar et coachingkurs, men det er ikke alle som ha råd eller tid til det. Med dette heftet får du anledning til å studere teknikkene på egen hånd.

Teksten i dette heftet er hentet fra "Selvledelse & Samspill I - nøkkelen til forståelse", side 36. Denne boken er ikke lenger i salg (forfatter Eva K. Steira). 

Antall sider: 68

Pris kr. 79 

Kommer i salg vår 2023

LEDER-, BESLUTNINGS OG ARBEIDSSTILER FOR ENNEAGRAMTYPENE (e-hefte)

 

Det finnes utallige fagbøker som beskriver forskjellige lederstiler, men i dette heftet ser vi nærmere på de ni Personlighetstypenes leder-, beslutninings- og arbeidsstiler. De forskjellige stilene vil selvfølgelig være avhengig av hvilket funksjonsnivå en person befinner seg på. For eksempel vil en moden Åtter være dyktig til å løfte andre frem, mens den samme Typen i et umodent nivå vil oppføre seg mer tyrannisk og diktatorisk. 

Teksten i dette heftet er hentet fra "Selvledelse & Samspill I - nøkkelen til forståelse", side 223. Denne boken er ikke lenger i salg (forfatter Eva K. Steira). 

Antall sider: 27

Pris kr. 49

Kommer i salg vår 2023
LEDERSTILER-2

KOMMUNIKASJON, LYTTING OG ENNEAGRAMTYPENES LÆRINGSSTILER (e-hefte)

Forside lærings og beslutningsstiler


Det er ingen tvil om at måten du kommuniserer med andre på, kan ha stor betydning for resultatene du evner å oppnå. Ordene du velger og måten vi formidler budskapet vårt på, kan skape mirakler eller dype sår. Vi kan påvirke om vi vil skape nærhet eller avstand, om vi vil fokusere på mulige løsninger eller problemer.       

Ordtaket "å ha ordet i sin makt" handler om å være bevisst på hvordan du vil legge frem budskapet ditt. Å kommunisere er en toveis prosess, derfor er det også viktig å ha evnen til å lytte til hva den andre part har å si. 

Personlighetstypene har forskjellige lærestiler i tillegg til at vi har ulike tilnærming i forhold til det som som kalles representasjonssystemene. Å forstå både din egen og andres læringsstil kan være avgjørende for hvordan du kommuniserer med andre.

Teksten i dette heftet er hentet fra "Selvledelse & Samspill I - nøkkelen til forståelse", side 186. Denne boken er ikke lenger i salg (forfatter Eva K. Steira) 

Antall sider: 47

Pris kr. 59 

Kommer i salg vår 2023

KJERNEKVADRANTEN OG ENNEAGRAMMET (e-hefte)

 

Har du noen gang opplevd at et annet menneske har trigget deg skikkelig? At denne personen har handlet på en måte som har opprørt deg? Når vi reagerer sterkt på den andre personen, kan det være et tegn på at det er en projeksjon. Hvis du for eksempel reagerer sterkt på en person som er veldig selvgod eller likegyldig, da kan det være at din utfordring handler om å skape en ny balanse i deg selv. 

Teksten i dette heftet er hentet fra "Selvledelse & Samspill II - døråpner til visdom", side 39. Denne boken er ikke lenger i salg (forfatter Eva K. Steira). 

Antall sider: 34

Pris kr. 49

Ja, takk! Jeg vil kjøpe dette e-heftet
Kjernekvadranten