Coaching

 

 

Vår måte å søke lykke på er en personlig sak, ikke en oppskrift vi kan gi til andre.  - Alkymisten

Coaching er en forandringsprosess som handler om utvikling og suksess. Det er en en-til-en prosess som forbedrer prestasjonen og utvikler potensial. 

Coaching er en guidet prosess som utløser ressurser og potensial og sikrer fremgang slik at kunden oppnår klarhet i hvem de er, hva de gjør, hvor de skal og hvorfor de gjør det. Coaching hjelper kunden å komme i kontakt med sin egen indre visdom og støtter den i med å fjerne begrensninger og blokkeringer som hindrer dem fra å prestere og nyte livet. Coaching vil også støtte kunden med å frigjøre seg fra gamle mønstre og uønskede vaner. 

Coaching bygger på en holistisk (helhetlig) tankegang, og vi tar utgangspunkt i alle livets områder som karriere, økonomi, familie, venner, partner, helse, velvære, samt det følelsesmessige og det spirituelle/åndelige. 

Vi vil i kurs 2, "Å sette kurs" se nærmere på hvordan du bevist kan skape ditt eget liv – slik du ønsker det skal være. Kurs 2 handler om å gjøre, mens kurs 1 handler om å bli kjent med hvem du er og hva du føler. 

 

DOING GREAT – FEELING GREAT – BEING GREAT

ashley-batz-betmVWGYcLY-unsplash

Forestill deg et forhold hvor det totale fokus er på deg, på hva du behøver eller ønsker og på hvordan du skal klare å realisere dette. Forestill deg at du har noen som kun har til hensikt å hjelpe deg i å oppnå suksess, en person som kjenner din styrke, din sårbarhet, og vet hva du drømmer om og streber etter. Dette forholdet er som å ha sin egen personlige navigatør for livets reise; en som vil støtte deg i at du finner din vei både personlig og profesjonelt, og forbli på den kursen du har staket ut. 

Du har nå mulighet til å bestille en coachingpakke på 6 timer til vår gunstige lanseringspris!

Coaching/terapi er en prosess som tar tid, derfor gir det ingen mening å bestille kun én time. Men, når du først har vært kunde hos oss, har du mulighet til å bestille enkelttimer på et senere tidspunkt. 

LANSERINGSPRIS

5.400
kr. 3.600