CV for Claudia Steidl Talgo

                            Personlig:

                            Født: 1968

                            1 voksent barn

                            Bosted: Oslo

Claudia profilbilde1

Utdannelse og kurs                                                                                                                

Gestalt-terapeut (psykoterapeut) u.u.                   2021-2024                      Norsk Gestaltinstitutt NGI

Gestalt-coach (akkreditert)                                       2019-2021                       Norsk Gestaltinstitutt NGI

Digital transformasjon og ledelse                            2018 høst                       OsloMet Business School

Organisasjonsutvikling og endring                           2009 vår                          BI (Executive program)

Utviklende og motiverende lederskap                     2008 vår                          BI (Executive program)

Coaching, selvledelse og EQ                                       2007 høst                        BI (Executive program)

Mag. phil. grad i Tolking og oversettelse (t,e,sp)     1996                                 Universitet i Wien  

AFS utvekslingsstudent til MN, USA                          1986-1987                        Eden Prairie High School

Videregående skole, humanistisk linje, Wien          1978-1986                        Piaristengymnasium


Annen utdanning:

Enneagram Master                                                         2015                                Enneagramakademiet

Lederutvikling 4x3, Bergen                                            2014 vår                          Senter for lederveiledning

Lederutvikling                                                                  2011-2014                       HiOA, ved Agenda Kaupang

Kurs i selvcoaching (7 dager)                                         2013 høst                         Makani Academy

NLP Practitioner                                                               2012 vår                          Makani Academy

Utdannelse som teamtrener og -leder                         1989-1995                       Wien kommune 

TRAGER© terapeut (alternativ kroppsterapi)               1994-1995                      Trager Institute, USA


Arbeidserfaring:

Leder, personalleder                                                       2008 - nå                          Universitets- og høgskolelektor

     

Selvstendig næringsdrivende (Talgo Consulting)   1997 - nå

- kursvirksomhet, oversettelsesoppdrag og språkvask

- coaching og terapi 2021 - nå