Gratiskurs

 

Hvis du ikke har en god selvfølelse, vil du aldri føle deg verdifull!

Dette vil du lære på våre tre gratisleksjoner:

1. Funksjonsnivåer

Du vil få et innblikk i hvordan energien og atferden endrer seg etter som vi raser ned i de såkalte funksjonsnivåene - eller ned i kjelleren. Dette er noe som for de aller fleste av oss skjer i løpet av et tiendels sekund. Og, de aller fleste av oss blir overrasket over hvordan denne endringen «bare skjer».  Hvor i trappen befinner du deg?

2. Fokus og disiplin

De fleste tanke- og atferdsmønstrene utvikler du ubevisst, med de må endres bevisst. Vi har alle såkalte ”blindspots” eller dødvinkler. Dette er mønstre som du kanskje ikke lenger er oppmerksom på, men som du blir styrt av, i stedet for at du styrer dem. 

3. Selvledelse og å skape resultater

Når vi setter oss mål er det viktig at disse målene blir realisert i et resultat. Dette gir mening med hva vi gjør og hvem vi er. Målet er å drive utviklingsarbeid som både fremmer resultater og de menneskelige relasjonene. Det handler om å skape de resultatene du drømmer om; det være seg styrket selvbilde, bedre selvtillit, indre ro eller hva det enn er som du lengter etter.

nias-nyalada-4vDWaJDlRmM-unsplash

SOM BONUS FÅR DU TILSENDT ET ENKELT COACHING-VERKTØY OM HVORDAN DU KAN ANKRE NØDVENDIGE RESSURSER.

Hvilken funksjon har et anker? Det benyttes for å holde skipet på et fast sted ved å fortøye til bunnen framfor å la det drive med vinden eller med havstrømmene.

Når det begynner å bølge rundt deg, kan du ankre de ressurser som du trenger for å føle deg selvsikker og ha tillit til egen mestring. På den måten kan du lettere ta styring over situasjoner som kan være utfordrende og vanskelige.

Vi har hjulpet over tusen kunder.

Velkommen til dette gratiskurset!

STEIRA AKADEMI
Hanne Karine Sperre - Journalist og forfatter

“Eva vet at livet byr på utfordringer, og hun bruker egne vendepunkt i livet på en måte som treffer hodet og hjertet. Hennes kreativitet, empatiske personlighet, og omsorgsfulle holdning er ledende. Evas erfaringer gir henne motivasjon til å hjelpe andre. Hun kjenner godt til at vi som mennesker kan bære med oss kimen til vonde opplevelser eller traumer, men at vi tross dette kan utvikle oss i uvanlig positiv retning. Eva Steira har en våken og ærlig stil. Gjennom hennes erfaringer og innsikt bidrar hun med at vi får en bedret forankring i oss selv. I dette en bedret kontakt med kroppen og det den forteller oss. Hun tar oss gjennom prosesser som gir mer sinnsro og sjelefred. I tillegg til økt bevissthet om uhensiktsmessige tanke- og atferdsmønstre.”

Journalist og forfatter